transport międzynarodowy

Dotacje

 

Udział w Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój” zapewnił firmie TMC Roman Gotowalski dotację na kapitał obrotowy. 

Opis projektu: firma otrzymała wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wskutek epidemii COVID-19.

Cel projektu:  niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu: 284 767,47 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:284 767,47 PLN

Kontakt

87-165 Cierpice, Wielka Nieszawka, ul. Przemysłowa 3

+48 56 678 75 85

+48 56 678 75 86

TimoCOM: 169963

info@tmc-transport.pl